Chế Độ Ăn Uống: Bước Đầu Tiên Trong Quản Lý Huyết Áp

Tại Trung Tâm Y Tế Anh Sơn, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc quản lý huyết áp hiệu quả. Ca…

Trung Tâm Y Tế Anh Sơn: Cam Kết Đồng Hành Cùng Sức Khỏe Người Cao Tuổi

Trung tâm Y tế Anh Sơn tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho người cao tuổi, với sự k…