CHÍNH SÁCH BẢO MẬT - benhvienanhson.com

Chúng tôi tại benhvienanhson.com cam kết bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

  • Họ và tên.
  • Địa chỉ email.
  • Số điện thoại.
  • Thông tin thanh toán.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp với mục đích:

  • Xác nhận tài khoản và hỗ trợ việc đặt lịch khám.
  • Gửi thông báo về dịch vụ, lịch khám và các thông tin liên quan.
  • Xử lý giao dịch thanh toán trực tuyến.
  • Cải thiện trải nghiệm người dùng và dịch vụ của chúng tôi.

3. Bảo vệ thông tin

  • Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi sự truy cập trái phép.
  • Thông tin thanh toán của bạn được mã hóa và chúng tôi không lưu trữ thông tin thẻ của bạn trên hệ thống.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi cam kết không bán, chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các đối tác hợp tác nếu cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn.

5. Sửa đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web của chúng tôi và chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra để cập nhật thông tin.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua trang Liên hệ trên website.