Khoa Dược

Khoa Dược tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn là trung tâm quản lý, cung cấp và nghiên cứu về dược phẩm. Với đội ngũ dược sĩ chuyên nghiệp và hệ thống quản lý thuốc tiên tiến, chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng và an toàn cho mọi sản phẩm. Khoa Dược luôn ưu tiên sự hiệu quả và an toàn trong việc sử dụng thuốc, phục vụ tốt nhất cho sức khỏe cộng đồng.

Bài viết: 5 Lượt thích: 79 Bình luận: 0 Lượt xem: 619

TẤT CẢ BÀI VIẾT

Thông báo mời chào giá các sản phẩm đa vi chất của dự án 3 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo bền vững năm 2023

Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá…

Khoa Dược
Khoa Dược
08/09/2023
Thông báo mời chào giá tay cầm phaco năm 2023

Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá…

Khoa Dược
Khoa Dược
16/10/2023
Thông báo mời chào giá tay cầm phaco năm 2023
Thông báo mời chào giá tay cầm phaco năm 2023

Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá…

#Tin mời thầu
Khoa Dược
16/10/2023
Thông báo mời chào giá các mặt hàng hóa chất và hàng hóa khác không thuộc Thông tư số 04/2017/TT-BYT lần 2

Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá…

Khoa Dược
Khoa Dược
18/07/2023
Thông báo mời chào giá một số mặt hàng thuốc, vị thuốc YHCT phục vụ công tác mua sắm

Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đang trong quá trình thực hiện các bước đấu thầu mua sắm thuốc – Vị th…

Khoa Dược
Khoa Dược
05/10/2023
Thông báo mời chào giá các mặt hàng hóa chất, sinh phẩm và các mặt hàng khác không thuộc danh mục tại Thông tư số 04/2017/TT-BYT

Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá…

Khoa Dược
Khoa Dược
06/07/2023