Chuyển đổi số Y tế
8
9060
46
7

Chuyển đổi số Y tế


Trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, Trung tâm Y tế Huyện Anh Sơn đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ vào quản lý và cung cấp dịch vụ y tế. Danh mục này giới thiệu những bước tiến và ứng dụng công nghệ hiện đại của Trung tâm, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Khám phá hành trình đổi mới và tương lai y tế số tại Anh Sơn cùng chúng tôi!