THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG - benhvienanhson.com

Chào mừng bạn đến với trang web benhvienanhson.com. Trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Người Dùng này.

1. Đăng ký và Sử dụng

  • Để sử dụng một số dịch vụ trên trang web, bạn có thể cần đăng ký tài khoản. Khi đăng ký, bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác và hoàn chỉnh về bản thân.
  • Bạn có trách nhiệm bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình.

2. Quyền và Trách nhiệm của Người Dùng

  • Bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc cấm có trong Thỏa Thuận này.
  • Bạn sẽ tuân thủ tất cả các quy định pháp luật địa phương, quốc gia và quốc tế hiện hành.

3. Dịch vụ

  • Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ liên quan đến tin tức và thông tin về Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn.
  • Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo trước.

4. Đảm bảo và Từ chối Trách nhiệm

  • Dịch vụ được cung cấp "như là" và chúng tôi không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

5. Thay đổi Thỏa Thuận

  • Chúng tôi có quyền sửa đổi Thỏa Thuận này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web của chúng tôi.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về Thỏa Thuận này, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua trang Liên hệ trên website.