0

Thông báo mời chào giá các sản phẩm đa vi chất của dự án 3 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo bền vững năm 2023

Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung ứng sản phẩm đa vi chất của dự án 3 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo bền vững năm 2023 cho Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn

Khoa Dược
Thứ 6, 08/09/2023
Thời gian đọc phút
Thời gian đọc phút Lượt xem 182
Thông báo mời chào giá các sản phẩm đa vi chất của dự án 3 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo bền vững năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

( Thay thế yêu câu báo giá số 995/CV-TTYT ngày 28/8/2023 )

Kính gửi: Các Qúy Công ty

Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung ứng sản phẩm đa vi chất của dự án 3 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo bền vững năm 2023 cho Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá

- Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn

- Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ds Nguyễn Thị Ngọc Hà -  Khoa dược Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn - SĐT: 0818.616.777.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn – Tổ dân phố 4, Thị Trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An. 

- Nhận qua email: tochuyengiadauthauttytas@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 

 Từ 08 h ngày 11 tháng 09 năm 2023 đến trước 17h ngày 20  tháng 09 năm 2023

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được đơn vị xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 

  Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2023.       

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

  1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: Tại phụ lục 1 đính kèm công văn

2.  Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp,  bảo quản hàng hóa:

- Địa điểm cung cấp: Khoa dược, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn – Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị Trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An.

- Yêu cầu vận chuyển, bảo quản hàng hóa: Hàng hóa được vận chuyển và bảo quản theo đúng tính chất của loại hàng hóa chào giá.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 

 - Thời gian giao hàng:  Không quá 5 ngày kể từ khi đơn vị đặt hàng.

 - Thời điểm giao hàng dự kiến : Hàng hóa được cung ứng một lần hoặc nhiều lần trong vòng 12 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

4. Mẫu báo giá : Theo phụ lục 2 đính kèm công văn.

    Trên đây là yêu cầu báo giá các mặt hàng đa vi chất của dự án 3 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo bền vững năm 2023 cho Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn.

Kính mong nhận được sự quan tâm của các công ty./.

0 Bình luận

Về tác giả

Khoa Dược

Khoa Dược

Khoa Dược tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn là trung tâm quản lý, cung cấp và nghiên cứu về dược phẩ…

Bài viết: 5 Lượt thích: 79 Lượt xem: 619

0 bình luận

Please write a comment.
Please provide your name.