0

Thông báo mời chào giá tay cầm phaco năm 2023

Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung ứng tay cầm Phaco phục vụ công tác phẫu thuật mắt cho Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn năm 2023

Khoa Dược
Thứ 2, 16/10/2023
Thời gian đọc phút
Thời gian đọc phút Lượt xem 160
Thông báo mời chào giá tay cầm phaco năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ LẦN 3

Kính gửi: Các Quý Công ty

Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung ứng tay cầm Phaco phục vụ công tác phẫu thuật mắt cho Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn năm 2023, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn

- Địa chỉ : Tổ dân phố 4, Thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- DS Nguyễn Thị Huệ -  Khoa dược, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn 

- SĐT: 098.638.2698.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bản cứng báo giá và các hồ sơ liên quan gửi trực tiếp về địa chỉ: Khoa dược, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn – Tổ dân phố 4, Thị Trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An. SĐT: 02383.872.314.

- Đồng thời gửi file mềm báo giá và các hồ sơ liên quan qua email : tochuyengiadauthauttytas@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

 Bản báo giá gửi về Trung tâm Y tế Anh Sơn từ 8h ngày 16/10/2023 đến 17h ngày 26/10/2023.

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được đơn vị xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 

  Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày gửi Báo giá.       

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

  1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá : Tại phụ lục 1 đính kèm công văn

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: 

- Địa điểm cung cấp: Khoa dược, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn – Địa chỉ : Tổ dân phố 4, Thị Trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An.

- Yêu cầu vận chuyển, bảo quản hàng hóa : Hàng hóa được vận chuyển và bảo quản theo đúng tính chất của loại hàng hóa chào giá.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 

 - Thời gian giao hàng:  Không quá 5 ngày kể từ khi đơn vị đặt hàng.

 - Thời điểm giao hàng dự kiến : Hàng hóa được cung ứng một lần hoặc nhiều lần trong vòng 03 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

4. Mẫu báo giá: Theo phụ lục 2 đính kèm công văn.

    Trên đây là yêu cầu báo giá các mặt hàng thuộc gói thầu Cung ứng tay cầm Phaco phục vụ công tác phẫu thuật mắt cho Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn năm 2023.

   Kính mong nhận được sự quan tâm của các công ty./.

0 Bình luận

Về tác giả

Khoa Dược

Khoa Dược

Khoa Dược tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn là trung tâm quản lý, cung cấp và nghiên cứu về dược phẩ…

Bài viết: 5 Lượt thích: 79 Lượt xem: 690

0 bình luận

Please write a comment.
Please provide your name.