0

Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn: Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023

Tóm tắt chung cho Trung Tâm Y Tế Huyện Anh Sơn năm 2023: Bệnh viện đã đạt mức chất lượng ổn định ở mức 3 với 43.9% tiêu chí ở mức 3 và tổng điểm trung bình chung là 3.24 trên thang điểm 5. Tuy nhiên, còn nhiều tiêu chí cần được cải thiện để nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc người bệnh. Điều này có thể bao gồm cải thiện hệ thống quản lý, đào tạo nhân viên y tế, và tăng cường cơ sở vật chất để đảm bảo rằng người dân được phục vụ tốt nhất.

Lê Na
Thứ 6, 27/10/2023
Thời gian đọc phút
Thời gian đọc phút Lượt xem 204
Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn: Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023

Báo cáo tự kiểm tra và đánh giá chất lượng Bệnh viện Trung Tâm Y Tế Huyện Anh Sơn năm 2023 là một nỗ lực quan trọng để đảm bảo rằng cơ sở y tế này cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cho cộng đồng. Báo cáo này dựa trên việc kiểm tra và đánh giá 83 tiêu chí chất lượng và cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình hiện tại.

Dưới đây là các điểm chính trong báo cáo:

  1. Tổng số tiêu chí được đánh giá: Trong tổng số 83 tiêu chí, 82 tiêu chí đã được áp dụng để đánh giá. Điều này đại diện cho 99% tỷ lệ tiêu chí đã kiểm tra.
  2. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: Các tiêu chí đã được gán điểm và tổng số điểm là 266. Điểm số này có sự điều chỉnh bằng hệ số để tính tổng điểm cuối cùng là 288.
  3. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: Điểm trung bình chung của các tiêu chí là 3.24, được tính trên thang điểm 5. Điểm này cung cấp một cái nhìn tổng quan về mức độ đáng tin cậy của dịch vụ y tế.

Kết quả chia theo mức chất lượng:

  • Mức 1: Không có tiêu chí nào đạt mức 1 (0%).
  • Mức 2: 14 tiêu chí (17.07%) đạt mức 2.
  • Mức 3: 36 tiêu chí (43.9%) đạt mức 3.
  • Mức 4: 30 tiêu chí (36.59%) đạt mức 4.
  • Mức 5: 2 tiêu chí (2.44%) đạt mức 5.

Báo cáo cũng cung cấp một đánh giá chi tiết về từng phần (A, B, C, D, E) của Bệnh viện Trung Tâm Y Tế Huyện Anh Sơn, với điểm trung bình cho mỗi phần. Xem thêm ở file scan đính kèm.

0 Bình luận

Về tác giả

Lê Na

Lê Na

Cán bộ phụ trách quản lý chất lượng bệnh viện tại Trung tâm y tế huyện Anh Sơn.

Bài viết: 1 Lượt thích: 6 Lượt xem: 203

0 bình luận

Please write a comment.
Please provide your name.