1

Hướng Dẫn Viết Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Tại Trung Tâm Y Tế Huyện Anh Sơn

Hướng dẫn nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn. Ví dụ một đề tài tập trung vào bệnh tiểu đường và hiệu quả can thiệp dinh dưỡng. Bài viết được cấu trúc theo các chương, bao gồm tổng quan tài liệu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, dự kiến kết quả, và bàn luận. Đề tài đi sâu vào việc phân tích tình hình mắc bệnh và đánh giá hiệu quả của việc can thiệp dinh dưỡng, kết hợp với việc so sánh kết quả nghiên cứu với các nghiên cứu trước đây và đề xuất giải pháp tối ưu.

Phòng Kế Hoạch Nghiệp Vụ
Thứ 6, 06/10/2023
Thời gian đọc phút
Thời gian đọc phút Lượt xem 176
Hướng Dẫn Viết Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Tại Trung Tâm Y Tế Huyện Anh Sơn

Nghiên cứu khoa học là một bộ phận quan trọng trong hoạt động của Trung Tâm Y Tế Huyện Anh Sơn. Để đảm bảo sự chất lượng và độ chính xác, việc viết đề tài nghiên cứu cần tuân theo một quy trình và hình thức cụ thể. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho việc viết đề tài nghiên cứu khoa học tại trung tâm:

Bố cục đề tài:

 • Trang bìa: Ghi rõ tên đơn vị, tên đề tài, và người thực hiện.
 • Mục lục
 • Danh mục các chữ viết tắt (nếu có).
 • Danh mục các bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ.
 • Đặt vấn đề
 • Chương 1: Tổng quan tài liệu.
 • Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.
 • Chương 3: Dự kiến kết quả.
 • Chương 4: Dự kiến bàn luận.
 • Dự kiến Kết luận.
 • Danh mục tài liệu tham khảo.
 • Dự kiến kinh phí.
 • Phụ lục: Bộ câu hỏi, ...

Hình thức trình bày:

Đề tài cần được trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc và tuân thủ các hình thức trình bày đã được đề ra. Đặc biệt, chú ý đến việc sử dụng font chữ, kích cỡ chữ, mật độ chữ, dãn dòng, lề trang và cách đánh số trang, bảng biểu, hình vẽ. Chú ý đến việc trích dẫn và sử dụng tài liệu tham khảo một cách chính xác và đầy đủ.


Ví dụ cụ thể

Đề tài: "Nghiên cứu về tình hình mắc bệnh tiểu đường và hiệu quả can thiệp dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn từ 2020 - 2023."


Trang bìa: Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn Đề tài: Nghiên cứu về tình hình mắc bệnh tiểu đường và hiệu quả can thiệp dinh dưỡng Người thực hiện: Bác sĩ Nguyễn Văn A


Mục lục:

 • Chương 1: Tổng quan tài liệu
 • Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
 • Chương 3: Dự kiến kết quả
 • Chương 4: Dự kiến bàn luận
 • Kết luận
 • Tài liệu tham khảo
 • Phụ lục

Chương 1: Tổng quan tài liệu:

1.1 Định nghĩa và phân loại bệnh tiểu đường: Giới thiệu sơ lược về bệnh tiểu đường, các loại bệnh và biểu hiện lâm sàng.

1.2 Tình hình mắc bệnh tiểu đường tại Việt Nam và khu vực: Thống kê số liệu về tình hình mắc bệnh, tỷ lệ tăng trưởng, nguy cơ biến chứng.

1.3 Các phương pháp can thiệp dinh dưỡng hiện nay: Giới thiệu về các phương pháp can thiệp dinh dưỡng đối với người bị tiểu đường.


Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

2.1 Đối tượng nghiên cứu: Lựa chọn 300 bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn từ năm 2020 - 2023.

2.2 Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang, thu thập thông tin từ hồ sơ bệnh án, phỏng vấn trực tiếp và theo dõi sự thay đổi của chỉ số đường huyết sau khi áp dụng can thiệp dinh dưỡng.


Chương 3: Dự kiến kết quả:

3.1 Phân tích tình hình mắc bệnh: Đưa ra thống kê về số lượng, tỷ lệ giới tính, độ tuổi, nguy cơ biến chứng của nhóm bệnh nhân được nghiên cứu.

3.2 Hiệu quả của việc can thiệp dinh dưỡng: Đánh giá sự thay đổi về chỉ số đường huyết, cải thiện triệu chứng lâm sàng và giảm nguy cơ biến chứng sau khi áp dụng can thiệp dinh dưỡng.


Chương 4: Dự kiến bàn luận:

4.1 So sánh với các nghiên cứu trước đây: Đối chiếu kết quả nghiên cứu với các nghiên cứu khác tại Việt Nam và trên thế giới.

4.2 Đề xuất giải pháp tối ưu: Dựa vào kết quả nghiên cứu, đưa ra các giải pháp và khuyến nghị để nâng cao hiệu quả can thiệp dinh dưỡng cho bệnh nhân tiểu đường tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn.


Kết luận: Tổng kết về tình hình mắc bệnh tiểu đường tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn và hiệu quả của việc can thiệp dinh dưỡng.


Tài liệu tham khảo: Danh sách các tài liệu, bài báo, nghiên cứu khoa học đã được tham khảo trong quá trình nghiên cứu.


Phụ lục: Bộ câu hỏi được sử dụng trong quá trình thu thập dữ liệu, biểu đồ, hình ảnh minh họa và các tài liệu khác liên quan.

1 Bình luận

Về tác giả

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

Phòng Kế Hoạch Nghiệp Vụ tại Trung Tâm Y Tế Anh Sơn chuyên điều phối và lên kế hoạch cho các hoạt đ…

Bài viết: 2 Lượt thích: 5 Lượt xem: 359

1 bình luận

Please write a comment.
Please provide your name.