Đoàn thanh niên
2
1499
15
11

Đoàn thanh niên


"Đoàn Thanh niên" tại Trung tâm y tế Anh Sơn không chỉ là niềm tự hào của ngành y, mà còn là biểu tượng cho sức trẻ, sự nhiệt huyết, và lòng dũng cảm. Với tâm huyết và đam mê, đội ngũ này luôn nỗ lực vì cộng đồng, mang lại sức khỏe và niềm tin cho mỗi bệnh nhân.