Công đoàn
1
1042
9
1

Công đoàn


Công Đoàn Trung tâm y tế huyện Anh Sơn - Nơi kết nối đam mê, sức trẻ và trách nhiệm. Chúng tôi không chỉ làm việc chung, mà còn chia sẻ, cùng nhau phát triển và đồng lòng vì sứ mệnh y tế của cộng đồng. Với tình yêu nghề nghiệp và lòng nhân ái, Công Đoàn chúng tôi luôn nỗ lực mang đến sự chăm sóc tận tâm và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho mọi người dân huyện Anh Sơn.