1 unread messages

Tài liệu hội thảo khoa học tại TTYT Anh Sơn năm 2023

Tài liệu hội thảo "Ứng dụng kỹ thuật nội soi trong phẫu thuật u tuyến giáp và các giải pháp phát triển chuyên ngành Ngoại - Sản” tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn năm 2023"

Thời gian đọc phút
#Thư viện tài liệu #Video #Phẫu thuật #Hội thảo khoa học
Thời gian đọc phút Lượt xem 193
1 Bình luận

Tài liệu hội thảo khoa học tại TTYT Anh Sơn năm 2023

2

1 bình luận

Tuấn
1 month ago

Tuyệt vời