0 unread messages

Thông báo mời chào giá các mặt hàng vật tư y tế thuộc danh mục tại Thông tư số 04/2017/TT-BYT

Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung ứng bổ sung vật tư y tế thuộc danh mục tại Thông tư 04/2017/TT-BYT cho Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn năm 2023

Thời gian đọc phút
#Tin mời thầu
Thời gian đọc phút Lượt xem 44
0 Bình luận

Thông báo mời chào giá các mặt hàng vật tư y tế thuộc danh mục tại Thông tư số 04/2017/TT-BYT

File tải đính kèm

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Qúy Công ty

Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung ứng bổ sung vật tư y tế thuộc danh mục tại Thông tư  04/2017/TT-BYT cho Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn

- Địa chỉ : Tổ dân phố 4, Thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

DS Nguyễn Thị Ngọc Hà -  Khoa dược Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn - SĐT: 0818.616.777.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn – Tổ dân phố 4, Thị Trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An.

- Nhận qua email: tochuyengiadauthauttytas@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

 Từ 08 h ngày 07 tháng 07 năm 2023 đến trước 17h ngày 17 tháng 07 năm 2023

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được  đơn vị xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

  Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 17 tháng 07 năm 2023.       

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

  1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá : Tại phụ lục 1 đính kèm công văn

2.  Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm cung cấp: Khoa dược, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn – Địa chỉ : Tổ dân phố 4, Thị Trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An.

- Yêu cầu vận chuyển, bảo quản hàng hóa : Hàng hóa được vận chuyển và bảo quản theo đúng tính chất của loại hàng hóa chào giá.

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

- Thời gian giao hàng dự kiến : Hàng hóa được cung ứng một lần hoặc nhiều lần trong vòng 12 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Thời điểm giao hàng:  Không quá 5 ngày kể từ khi đơn vị đặt hàng.

4. Mẫu báo giá : Theo phụ lục 2 đính kèm công văn.

    Trên đây là yêu cầu báo giá các mặt hàng thuộc gói thầu Cung ứng bổ sung vật tư y tế thuộc danh mục tại Thông tư  04/2017/TT-BYT cho Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn năm 2023.

    Kính mong nhận được sự quan tâm của các công ty./.

0

0 bình luận