0 unread messages

Thông báo mời chào giá dịch vụ thẩm định giá các mặt hàng vật tư y tế

Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đang có nhu cầu thẩm định giá các mặt hàng thuộc gói thầu “Cung ứng bổ sung vật tư y tế thuộc danh mục tại Thông tư 04/2017/TT-BYT cho Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn năm 2023”.

Thời gian đọc phút
#Tin mời thầu
Thời gian đọc phút Lượt xem 56
0 Bình luận

Thông báo mời chào giá dịch vụ thẩm định giá các mặt hàng vật tư y tế

File scan đính kèm

YÊU CẦU BÁO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ

  Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đang có nhu cầu thẩm định giá các mặt hàng thuộc gói thầu “Cung ứng bổ sung vật tư y tế thuộc danh mục tại Thông tư  04/2017/TT-BYT cho Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn năm 2023”. (Danh mục hàng hóa tại phụ lục đính kèm)

Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn kính mời các công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia thẩm định giá các mặt hàng thuộc gói thầu “Cung ứng bổ sung vật tư y tế thuộc danh mục tại Thông tư  04/2017/TT-BYT cho Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn năm 2023” gửi hồ sơ báo giá thẩm định giá về cho Trung tâm với nội dung cụ thể như sau :

  1. Hồ sơ báo giá đề nghị cung cấp bao gồm :
  • Biểu phí dịch vụ thẩm định giá của đơn vị.
  • Hồ sơ năng lực và giấy  đăng ký kinh doanh của đơn vị.
  1. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ báo giá :

  Khoa dược, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn – Tổ dân phố 4, Thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An . SĐT liên hệ : 0986.382.698.

  1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ báo giá:   

  Hồ sơ báo giá thẩm định giá yêu cầu gửi về Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn trước 17 h ngày 17/07/2023.

  Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các quý đơn vị./.

0

0 bình luận