0 unread messages

Thông báo tuyển dụng tháng 5 năm 2023

Thông báo tuyển dụng tháng 5 năm 2023 của Sở Y tế Nghệ An. Trong đó có tại TTYT Anh Sơn

Thời gian đọc phút
#Tuyển dụng
Thời gian đọc phút Lượt xem 1294
0 Bình luận

Thông báo tuyển dụng tháng 5 năm 2023

Công văn đính kèm


Sở Y tế thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn như sau: 

Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn 

Số lượng

Chuyên môn

Khoa Khám bệnh

   

Bác sĩ hạng II, III 

Bác sĩ đa khoa, y khoa

Điều dưỡng hạng III 

Cử nhân điều dưỡng

Khoa Hồi sức cấp cứu - nhi

   

Bác sĩ hạng II, III 

Bác sĩ đa khoa, y khoa

Khoa Nội tổng hợp - Truyền nhiễm

   

Bác sĩ hạng II, III 

Bác sĩ đa khoa, y khoa

Điều dưỡng hạng III 

Cử nhân điều dưỡng

Khoa Ngoại tổng hợp 

   

Bác sĩ hạng II, III 

Bác sĩ đa khoa, y khoa

Điều dưỡng hạng III 

Cử nhân điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV 

Cao đẳng điều dưỡng

Khoa Liên chuyên khoa

   

Bác sĩ hạng II, III 

Bác sĩ đa khoa, y khoa

Điều dưỡng hạng IV 

Cao đẳng điều dưỡng

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

   

Bác sĩ hạng II, III 

Bác sĩ đa khoa, y khoa

Hộ sinh hạng III 

1

Cử nhân điều dưỡng phụ  sản hoặc Cử nhân hộ sinh

Khoa Y học cổ truyền - PHCN

   

Bác sĩ hạng II, III 

Bác sĩ Y học cổ truyền

Điều dưỡng hạng III 

Cử nhân điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV 

Cao đẳng điều dưỡng

Khoa Xét nghiệm - CĐHA

   

Bác sĩ hạng II, III 

Bác sĩ đa khoa, y khoa

Kỹ thuật viên CĐHA hạng III 

1

Cử nhân Chẩn đoán hình  ảnh (Kỹ thuật Hình ảnh y  học)

Phòng Tổ chức hành chính

   

Kỹ sư hạng III (Trang thiết bị y tế) 

Đại học Kỹ thuật y sinh

HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG 

Việc xét tuyển viên chức phải trải qua đầy đủ 2 vòng như sau: 

- Vòng 1: 

+ Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu  đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm (theo mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ). 

+ Kiểm tra kỹ năng sử dụng tin học, ngoại ngữ của các thí sinh không có  chứng chỉ tin học ngoại ngữ.  

- Vòng 2: phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành (thang điểm 100). Thời gian  phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút  chuẩn bị).

Những người đăng ký dự tuyển nếu đáp ứng đủ các điều kiện tiêu chuẩn  theo yêu cầu vị trí việc làm (vòng 1) thì được tham dự vòng 2: Phỏng vấn để đánh  giá kiến thức chuyên môn liên quan đến vị trí việc làm được tuyển dụng.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển (đựng trong túi đựng hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa  chỉ, số điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:  - Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng,  sử dụng và quản lý viên chức;  

  • Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn;  
  • Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên (nếu có); - Chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (nếu có): + Các vị trí tuyển dụng yêu cầu trình độ đại học trở lên: Chứng chỉ ngoại  

ngữ tương đương bậc 2 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt  Nam); Các vị trí tuyển dụng yêu cầu trình độ cao đẳng: Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 1 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam); - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);  Lưu ý: Những người đang là viên chức hoặc công chức trong các cơ quan  Nhà nước thì thực hiện theo hình thức tiếp nhận thuyên chuyển (nếu có chỉ tiêu).

ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Địa điểm nộp hồ sơ: Người dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch  vụ Bưu chính về đơn vị có nhu cầu tuyển dụng hoặc về Sở Y tế (số 18, đường  Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).  

2. Thời hạn nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày 23/5/2023 đến hết ngày  22/6/2023. 

3. Phí tuyển dụng: thu theo quy định hiện hành. 

Quá trình nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, nếu có vấn đề gì vướng mắc, thí  sinh vui lòng liên hệ Sở Y tế Nghệ An (qua phòng Tổ chức cán bộ) theo số điện  thoại: 0987112699 để được hướng dẫn.  

THỜI GIAN XÉT TUYỂN 

Dự kiến sẽ tổ chức xét tuyển trong tháng 6, 7/2023. Thời gian, địa điểm phỏng  vấn sẽ thông báo sau. 

 

2

0 bình luận